Blessure

Procedure bij blessure

Ben je aangesloten bij de KBVB als speler van Merkem Sport, dan heb je recht op een terugbetaling van de KBVB bij het oplopen van een blessure tijdens onze trainingen of wedstrijden.

Om hierop aanspraak te maken dienen volgende stappen gerespecteerd te worden:

 1. De speler vraagt een formulier "Aangifte van ongeval" aan. Dit formulier kan verkregen worden in de kantine, op het secretariaat of via deze website gedownload worden.
 2. De speler consulteert binnen de 7 (!) dagen na het oplopen van de blessure een dokter.
 3. De betrokken arts vult de zijde "Medisch getuigschrift" in.
 4. Kleef op de andere zijde van het formulier een kleefbriefje van het ziekenfonds
 5. Vul zelf de volgende items in:
 • Naam en voornaam van de gekwetste
 • Geboortedatum en adres van de gekwetste
 • Functie van de gekwetste
 • Tijdens welke wedstrijd of training het ongeval heeft plaatsgevonden
 • Datum, uur en locatie van het ongeval
 • Omstandigheden van het ongeval
 1. Onderteken het formulier (Slachtoffer of voogd) en bezorg het aan beide zijden ingevulde formulier aan de GC van de club.
 2. De gerechtigde correspondent stuurt het volledig ingevulde document naar de dienst ongevallen van de KBVB te Brussel.
 3. Als dit niet gebeurt binnen de 21 dagen na het ongeval, dan wordt deze aangifte NIET aanvaard.

Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtigde correspondent van de KBVB een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met het dossiernummer. Dit getuigschrift van herstel dient bij genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist. Ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. het uittreksel van tussenkomst van de mutualiteit) binnen op het secretariaat. De club stuurt het dossier naar de KBVB. Pas na het versturen van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven.

Een geblesseerde speler mag - indien een dossier sportongeval werd opgezet - pas opnieuw beginnen met trainen en spelen NADAT het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB.

De ongevalsaangifte vervalt na één jaar. Daarna worden geen kosten meer terugbetaald. Indien de genezing langer dan één jaar duurt, moet er tijdig een verlenging aangevraagd worden.

Elke speler is natuurlijk ook vrij om op eigen initiatief nog een persoonlijke verzekering af te sluiten. Dit biedt uiteraard extra voordelen.

Kinesitherapie

De kinesist mag enkel geraadpleegd worden op voorschrift van de dokter. Het doktersvoorschrift dient vooraf overhandigd te worden aan de secretaris. Het staat de speler vrij zelf een kinesist te kiezen.

Te onthouden:

 • De kosten van de behandeling (dokter, kinesist, …) worden slechts terugbetaald na toestemming van de KBVB. Het formulier "Aangifte van een ongeval" moet m.a.w. binnen de 21 dagen (poststempel geldt!) worden opgestuurd.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten (een kasticket is niet voldoende!).
 • Het is nuttig om steeds klevertjes van de mutualiteit bij de hand te hebben.
 • Formulieren "Aangifte ongeval" zijn te verkrijgen bij het secretariaat. Het is eveneens hier te downloaden (PDF)